video corpo

nivo ventilo - 80 Pages

Add to MyArchiExpo favorites
nivo ventilo

Catalog excerpts

V\/ VASCO GEBRUIKERS HANDLEIDING NIVA VENTILO-CONVECTOR MANUEL D’UTILISATION NIVA VENTILO CONVECTEUR GEBRAUCHSANWEISUNG NIVA GEBLASEKONVEKTOR USER MANUAL NIVA FAN COIL UNIT MANUALE D’USO NIVA VENTIL CONVETTORE INSTRUKCJA INSTALACJI, I UZYTKOWANIA NIVA KLIMAKONWEKTOR

 Open the catalog to page 1

Deze unit voldoet aan de Europese richtlijnen: • Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU • Elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU De pictogrammen in het volgende hoofdstuk voorzien de noodzakelijke informatie voor correct en veilig gebruik van de machine op een snelle en ondubbelzinnige manier. VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN Algemeen gevaar Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd volgens de veiligheidsvoorschriften, het risico van lichamelijk letsel met zich meebrengt. Gevaar voor hoge elektrische spanning Informeert het betrokken personeel dat de...

 Open the catalog to page 2

CONTENTS 1. ALGEMEEN Elektronisch paneel Display Toetsfunctie Hoofdschakelaar Activering VerwarmVkoelmodi instellen Stand-by Temperatuurselectie Automatische werking Stille werking Nachtelijke werking Werking bij maximale ventilatiesnelheid Toetsenvergrendeling Helderheid tot het minimum beperken Deactivering Offset van de regeling van de kamertemperatuursonde Uitschakelen gedurende lange periodes Foutsignalen 2. ONDERHOUD Externe reiniging Reiniging van het luchtaanzuigingsfilter Reiniging van de filters Suggesties om stroom te besparen 3. PROBLEMEN OPLOSSEN Problemen oplossen Tabel om...

 Open the catalog to page 3

ELEKTRONISCH Deze regelaar zorgt ervoor dat de kamertemperatuur (met offset instelbaar PANEEL van op het toetsenbord) volledig autonoom wordt aangepast via de AUTO-, SILENT- NIGHT- en MAX-programma's aan de hand van een sonde die zich aan de onderkant van het apparaat bevindt en die voor vorstbescherming in stand-bymodus zorgt. Het controlepaneel heeft een geheugen zodat instellingen niet verloren gaan als het apparaat uitgeschakeld wordt of als de stroom uitvalt. 20 seconden na de laatste handeling wordt de helderheid van het paneel verlaagd voor meer nachtelijk comfort. De...

 Open the catalog to page 4

ALGEMENE OPSTARTPROCEDURE ACTIVERING vV/VASCO De verschillende functies worden ingesteld aan de hand van 8 toetsen met achtergrondverlichting: TOETSFUNCTIE / ALGEMENE OPSTARTPROCEDURE / ACTIVERING 03

 Open the catalog to page 5

VERWARM-/ KOELMODUS INSTELLEN Stel deze waarden enkel in voor korte periodes en stel daarna een tussenliggende waarde in. De regelaar is enorm nauwkeurig, stel hem in op de vereiste waarden en wacht tot de regelaar zichzelf instelt op basis van de huidige gedetecteerde kamertemperatuur. 04 VERWARMINGS-/KOELMODI INSTELLEN / STAND-BY / TEMPERATUURSELECTIE

 Open the catalog to page 6

AUTOMATISCHE WERKING ln deze werkingsmodus wordt het maximale vermogen geactiveerd bij het verwarmen of koelen. Zodra de gewenste kamertemperatuur is bereikt, raden wij aan om een van de andere drie werkingsmodi te selecteren voor meer comfort en aangenamere geluidsniveaus. AUTOMATISCHE WERKING / STILLE WERKING / NACHTELIJKE WERKING 05

 Open the catalog to page 7

HELDERHEID VERMINDEREN TOT HET MINIMUM OFFSET VAN DE REGELING VAN DE KAMERTEMPERATUUR-SONDE TOETSEN VERGRENDELING TOETSENVERGRENDELING / HELDERHEID VERMINDEREN / DEACTIVERING / KAMERTEMPERATUUR REGELEN

 Open the catalog to page 8

UITSCHAKELEN GEDURENDE LANGE PERIODES Ga als voIgt te werk als u het apparaat uitschakelt voor een seizoen of als u met vakantie gaat: - Schakel het apparaat uit - Schakel de hoofdschakelaar van de unit uit. ERROR SIGNALS De vorstbeveiligingsfunctie is niet actief. UITSCHAKELEN GEDURENDE LANGE PERIODES / FOUTSIGNALEN

 Open the catalog to page 9

2 ONDERHOUD EXTERNE REINIGING Koppel de unit los van de stroom voor elke reinigings- en onderhoudsbeurt door de hoofdvoedingsschakelaar uit te zetten. Wacht tot de componenten afgekoeld zijn om eventuele brandwonden te vermijden. Vermijd het gebruik van schuursponsen of schurende of bijtende reinigingsmiddelen zodat u de geverfde oppervlakken niet beschadigt. Reinig indien nodig de externe oppervlakken van de ventilatorconvector met een zachte, vochtige doek. Reinig het luchtfilter na een periode van continu gebruik afhankelijk van de concentratie van onzuiverheden in de lucht of als u het...

 Open the catalog to page 10

Verwijder stof uit de filter met een stofzuiger Was de filter onder stromend water zonder reinigingsproducten of oplosmiddel te gebruiken, en laat het drogen. Plaats de filter terug op zijn plaats op de ventilatorconvector en let hierbij op dat u de onderste rand in de behuizing plaatst. Gebruik het apparaat niet zonder het gaasfilter. Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsschakelaar die voorkomt dat de ventilator werkt zonder dat het rooster op zijn plaats zit. Controleer na de reiniging van het filter of het rooster correct gemonteerd is. onderste rand SUGGESTIES OM ENERGIE TE...

 Open the catalog to page 11

PROBLEMEN OPLOSSEN A Als er water lekt of als het apparaat abnormaal functioneert, koppel dan de stroomtoevoer onmiddellijk los en sluit alle waterkranen. Neem contact op met een erkend servicecentrum of een bevoegde gekwalificeerde persoon indien zich een van volgende storingen voordoet. Laat het apparaat zoals het is. - De ventilatie start niet op, zelfs niet als er warm of koud water in het hydraulisch circuit zit. -    Er lekt water uit het apparaat tijdens het verwarmen. -    Er lekt enkel tijdens het koelen water uit het apparaat. - Het apparaat maakt overdreven veel lawaai. - Er...

 Open the catalog to page 12

OPLOSSEN PROBLEMEN EFFECT Een vertraagde activering van de ventilatie met betrekking tot de nieuwe temperatuurs- of functieinstellingen. De klep heeft tijd nodig om te openen, bijgevolg duurt het even vooraleer er koud of warm water circuleert in het apparaat. Het apparaat activeert de ventilatie niet. Geen koud of warm water in het systeem. De hydraulische klep blijft gesloten. De ventilatie start niet op, zelfs niet als er warm of koud water in het hydraulisch circuit zit. De ventilatormotor is geblokkeerd of oververhit. De microschakelaar die de ventilatie stopzet als het filterrooster...

 Open the catalog to page 13

All VASCO catalogs and technical brochures

 1. 360°

  13 Pages

 2. 360°INNOVATION

  2 Pages

 3. ONI

  11 Pages

 4. BROCHURE MULTI+

  7 Pages

 5. ONI BROCHURE

  24 Pages

 6. CLIMATE CONTROL

  2 Pages

 7. LEAFLET DESIGN

  2 Pages

 8. CH/FH VALVE

  1 Pages

 9. nivo

  80 Pages

 10. Accessoire

  13 Pages

 11. flatine

  15 Pages

 12. beams bryce

  2 Pages

 13. Niva Soft

  12 Pages

 14. Brochure 2015

  67 Pages

 15. Coco plus

  8 Pages

 16. Beams

  12 Pages

 17. Arche Bath

  8 Pages

Archived catalogs

 1. E-Panel

  22 Pages

 2. E-Tech

  19 Pages

 3. Viola

  19 Pages

 4. Arabis

  22 Pages

 5. Iris

  19 Pages

 6. Veronica

  8 Pages

 7. Bryce

  4 Pages

 8. 2011

  1 Pages

 9. vasco

  73 Pages

 10. VASCO 2008

  7 Pages

 11. VASCO Heating

  61 Pages

 12. Vasco brochure

  28 Pages

 13. Collection Niva

  7 Pages