video corpo

BASIC AND RF CONTROLLER
124Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

BASIC AND RF CONTROLLER - 1

VASCOGROUPBASIC AND RF CONTROLLER ELECTRICAL RADIATOR GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING REGELING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOR MANUEL D’UTILISATION ET D’INSTALLATION CONTROLEUR POUR RADIATEUR ELECTRIQUE GEBRAUCHS- UND INSTALLATIONSANWEISUNG HEIZUNGSREGLER FUR ELEKTRO HEIZKORPER USER AND INSTALLATION MANUAL CONTROLLER FOR ELECTRICAL RADIATOR MANUALE DI INSTALLAZIONE E D’USO DISPOSITIVO DI CONTROLLO PER RADIATORE ELETTRICO INSTRUKCJA INSTALACJI I UZYTKOWANIA TERMOSTAT DO GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

Open the catalog to page 1
BASIC AND RF CONTROLLER - 2

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Het toestel mag niet gebruikt worden door personen (onder wie kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij deze personen onder toezicht werken of instructies krijgen. Kinderen mogen niet met de regeling spelen, ook niet onder toezicht. De radiator mag nooit worden afgedekt en mag niet onder een stopcontact gemonteerd worden. De radiator dient ten alle tijden afgeschakeld te kunnen worden. In geval van een stekker aansluiting dient dit mogelijk te zijn door een externe schakelaar. In geval van een...

Open the catalog to page 2
BASIC AND RF CONTROLLER - 3

Schroef de regeling vast met de meegeleverde inbussleutel. Schroef de regeling vast met de meegeleverde inbussleutel. BATTERIJEN PLAATSEN Verwijder het klepje van het batterijenvak op de voorzijde van de RF afstandsbediening. Plaats de 2 meegeleverde AA-batterijen. Let daarbij op de polariteit die staat aangeduid op de RF afstandsbediening. Plaats het klepje weer op zijn plaats. MONTAGE VAN DE RF AFSTANDSBEDIENING Aan de muur Op de standaard Steek de 2 pinnetjes in het muurplaatje. Schroef de 2 schroeven onder de RF afstandsbediening los. Bevestig het muurplaatje met de 2 meegeleverde...

Open the catalog to page 3
BASIC AND RF CONTROLLER - 4

De RF-afstandsbediening en de RF-ontvanger zijn niet gekoppeld. Opgelet: Er kunnen maximum 5 RF ontvangers aan 1 RF afstandsbediening gekoppeld worden Ga als voIgt te werk en doe dit per RF ontvanger: RF koppeling: 1. Zet de RF ontvanger in koppelmodus door 5 seconden op de knop te drukken. Met ledje knippert ROOD. 2. Zet de RF afstandsbediening in vorstbeveiligingsmodus: druk 3x op de knop en druk gedurende 5 seconden op . RF 3. Om een correcte werking van de radiator te garanderen, moet het vermogen van de radiator ingesteld worden via de RF afstandsbediening. Deze stap komt automatisch...

Open the catalog to page 4
BASIC AND RF CONTROLLER - 5

RADIATORVERMOGEN INSTELLEN Om een correcte werking van de radiator te garanderen, moet het vermogen van de radiator ingesteld worden via de basis regeling. Deze staat standaard ingesteld op 500W. Volg de onderstaande stappen: Informatiedisplay Druk gedurende 5 seconden Druk gedurende 10 seconden Druk gedurende 10 seconden en wijzig het vermogen door op Verlaat het menu door 3x op de knop BEDIENING • Overzicht knoppen Boost indicator Ingestelde temperatuur Selectie gebruiksmodus Indicator openraamdetectie Plus- en minknop om temperatuur, tijd, datum en weekprogramma in te stellen Toetsenbord...

Open the catalog to page 5
BASIC AND RF CONTROLLER - 6

BEDIENING RF REGELING • Overzicht knoppen • Overzicht indicatoren [7) Temperatuur instellingen / Informatie [a Energieverbruik Gemeten temperatuur ^ Boost indicator ^ Indicator openraamdetectie ^ Batterijenvak ^ Selectie gebruiksmodus 3 Plus- en minknop om temperatuur, tijd, datum en weekprogramma in te stellen l4Instellingen bewaren 3 Boost-knop [w Draaiknop om temperatuur in te stellen ^ LCD-scherm [a Toetsenbord vergrendeld Verwarmingsindicator 79. File Pilote (enkel voor Frankrijk) 77 Indicator batterij 72 Indicator radiotransmissie 72 Indicator min/max waarde Gebruiksmodi: auto...

Open the catalog to page 6
BASIC AND RF CONTROLLER - 7

GEBRUIKSMODI Druk op de knop lmod,l om de gewenste modus te selecteren. Volgorde van de modi• auto Automodus (3 situaties) auto A A »{* 9p«>8 oneI auto — |T| Weekprogramma ingesteld Indien een weekprogramma werd ingesteld zal de radiator automatisch omschakelen tussen Comfort- en Ecomodus. Bij een stroomonderbreking langer dan 3u zal de dag en tijd opnieuw ingesteld moeten worden, het weekprogramma blijft permanent in het geheugen. \T\ Aansturing via een communicatiedraad (Fil Pilote, enkel voor Frankrijk)|T| Weekprogramma niet ingesteld Als het weekprogramma niet is ingesteld werkt de...

Open the catalog to page 7
BASIC AND RF CONTROLLER - 8

De Boostmodus kan op elk moment ingeschakeld worden, in gelijk welke gebruiksmodus (Auto, Comfort, Eco of Vorstbeveiliging). Eerste druk = Boost. Tijdens de eerste minuut kunt u de duur van de Boost wijzigen van 0 tot de maximaal toegelaten duur, door op en te drukken. Uw wijziging wordt bewaard en zal toegepast worden tijdens de volgende Boost periode. Opmerking: na 1 minuut kunt u de duur tijdelijk wijzigen: enkel geldig tijdens deze Boost periode en bijgevolg niet terugkerend. De boost-functie kan stoppen als de omgevingstemperatuur de maximale Boost-temperatuur heeft bereikt. De...

Open the catalog to page 8
BASIC AND RF CONTROLLER - 9

• Toetsenbord vergrendelen Om het toetsenbord te vergrendelen houd de CED en m toetsen gedurende 10 seconden ingedrukt. Het hangslotsymbool verschijnt op het scherm en het toetsenbord is vergrendeld. • Toetsenbord ontgrendelen Om het toetsenbord te ontgrendelen houd opnieuw de f~=~1 en C+D toetsen gedurende 10 seconden ingedrukt. Het hangslotsymbool A verdwijnt van het scherm en het toetsenbord is ontgrendeld. 1- Vanuit Auto-, Comfort-, Eco- of Vorstbeveiligingsmodus; druk 5 seconden op . 2- De uurcijfers knipperen. Druk op of C+D om het uur te wijzigen. Als u de GED of l + I knop ingedrukt...

Open the catalog to page 9
BASIC AND RF CONTROLLER - 10

OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA’S Comfort Standaard is de regeling ingesteld in Comfortmodus gedurende de hele week. - Comfort: de regeling werkt in Comfortmodus, 24 uur per dag, voor elke geselecteerde dag. - Eco: de regeling werkt 24 uur per dag in Ecomodus. Opmerking: u kunt de temperatuurverlagende parameters instellen, zie gebruikersinstellingen - P1: de regeling werkt in Comfortmodus gedurende één tijdsblok bv. van 6 uur tot 22 uur (en in Ecomodus van 22 uur tot 6 uur). - P2: de regeling werkt in Comfortmodus gedurende 2 tijdsblokken bv. van 6 uur tot 9 uur, en van 16 uur tot 22 uur (en in...

Open the catalog to page 10
BASIC AND RF CONTROLLER - 11

4- De tweede dag (dinsdag) knippert. Herhaal de procedure die hiervoor beschreven werd voor elke dag van de week. 5- Zodra u voor elke dag een programma hebt gekozen, bevestigt u uw selectie door op te drukken. De dagen van de week verschijnen op het scherm met de programma’s die u ervoor hebt ingesteld. Druk twee keer op om de programmeringsmodus te verlaten en terug te keren naar de “Automodus”. Als er een paar minuten op geen enkele knop wordt gedrukt, keert de regeling automatisch terug naar de “Automodus”. WEEKPROGRAMMA BEKIJKEN Vanuit Auto-, Comfort-, Eco- of Vorstbeveiligingsmodus,...

Open the catalog to page 11

All VASCO catalogs and technical brochures

 1. Vasco Brochure

  15 Pages

 2. NIVA BATH

  2 Pages

 3. ONI-EL

  2 Pages

 4. MULTI+

  7 Pages

 5. 360°

  13 Pages

 6. ONI

  11 Pages

 7. ONI BROCHURE

  24 Pages

 8. CH/FH VALVE

  1 Pages

 9. nivo

  80 Pages

 10. Accessoire

  13 Pages

 11. flatine

  15 Pages

 12. nivo ventilo

  80 Pages

 13. beams bryce

  2 Pages

 14. Niva Soft

  12 Pages

 15. Brochure 2015

  67 Pages

 16. Coco plus

  8 Pages

 17. Beams

  12 Pages

 18. Arche Bath

  8 Pages

Archived catalogs

 1. E-Panel

  22 Pages

 2. E-Tech

  19 Pages

 3. Viola

  19 Pages

 4. Arabis

  22 Pages

 5. Iris

  19 Pages

 6. Veronica

  8 Pages

 7. Bryce

  4 Pages

 8. 2011

  1 Pages

 9. vasco

  73 Pages

 10. VASCO 2008

  7 Pages

 11. Vasco brochure

  28 Pages