video corpo

Benches
4Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

Benches - 1

VYBAVENÍ PRO ŠATNY LOCKER ROOM EQUIPMENT 1.5 LAVIČKY 1.5 BENCHES Lavièky jsou urèeny pro sportovitì, zimní stadiony, fitness centra, bazény a aquaparky. Konstrukce lavièek je speciálnì vyvinuta pro potøeby sportovi a nárokù provozovatelù na odolnost a pevnost. Materiálové provedení: - speciální zakázkové hliníkové profily s povrchovou úpravou pøírodní elox - HPL laminát tl. 8 mm vsazený do hliníkových profilù , barevné øeení sedákù, opìradel a polièek dle výrobcù desek Lavièky se vyrábí v rùzných typech v délkách od 80 cm do 150 cm. Základní typový rozmìr je délka 100 cm. Hokejové lavièky se dodávají v délkách maximálnì do 120 cm. Benches are intended for sports facilities, ice-hockey stadiums, gyms, swimming pools and aqua parks. Construction of benches is designed specially for the needs of sports facilities and demands of their owners as regards robustness and solidity. Material: -special custom-made aluminium profiles with the surface treatment with natural elox - HPL laminate with the thickness of 8 mm fitted in aluminium profiles, colours of seats, backrests and shelves according to the manufacturers of boards The benches are manufactured in various types in the lengths from 80 cm to 150 cm. The basic type dimension is the length of 100 cm. Ice-hockey benches ar

Open the catalog to page 1
Benches - 2

VYBAVENÍ PRO ŠATNY LOCKER ROOM EQUIPMENT STANDARD SERIE STANDARD B501 - standardní základní tvar Výka sedadla 42 cm, lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. B502 - standardní lavièka s opìradlem Celková výka s opìradlem 86 cm, výka sedadla 42 cm, lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. B503 - standardní lavièka vysoká s háèky pro povìení kabátù Celková výka lavièky 185 cm, výka sedadla 42 cm, výka opìradla 86 cm, lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. B504 - standardní lavièka vysoká s háèky pro povìení kabátù a s horní polièkou Celková výka lavièky 185 cm, výka...

Open the catalog to page 2
Benches - 3

VYBAVENÍ PRO ŠATNY LOCKER ROOM EQUIPMENT HOKEJOVÉ SERIE HOCKEY Øada hokej Lavièky se zvýenou výkou a íøkou jsou uzpùsobeny potøebám hokejistù a jejich výstroji. Lavièky mohou být doplnìny o výsuvný box. Nebo u typù B507 a B508 o háèky na zavìení bruslí. B505 - hokejová lavièka základní Výka sedadla 50 cm, íøka sedadla 63 cm, lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 120 cm. B506 - hokejová lavièka s opìradlem Výka sedadla 50 cm, íøka sedadla 63 cm, výka opìradla 96 cm, lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 120 cm. B507 - hokejová lavièka vysoká s háèky a horní polièkou Celková výka lavièky...

Open the catalog to page 3
Benches - 4

VYBAVENÍ PRO ŠATNY LOCKER ROOM EQUIPMENT DĚTSKÉ SERIE CHILDREN Øada dìti Lavièky se sníenou výkou jsou uzpùsobeny potøebám dìtem kolního vìku. B510 - lavièka pro dìti základní Sníená výka sedadla - výka 32 cm. Lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. B511 - lavièka pro dìti s opìradlem Sníená výka sedadla - výka 32 cm, výka opìradla 64 cm. Lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. B512 - lavièka pro dìti s opìradlem a háèky na kabáty Sníená výka sedadla - výka 32 cm, výka opìradla 64 cm. Lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. Serie children Benches with lowered seat...

Open the catalog to page 4

All Frajt s.r.o. catalogs and technical brochures

  1. Glass Facade

    2 Pages

  2. SUNBEDS

    2 Pages