video corpo

Benches – Children - 1 Pages

Add to MyArchiExpo favorites
Benches – Children

Catalog excerpts

VYBAVENÍ PRO ŠATNY LOCKER ROOM EQUIPMENT DĚTSKÉ SERIE CHILDREN Øada dìti Lavièky se sníenou výkou jsou uzpùsobeny potøebám dìtem kolního vìku. B510 - lavièka pro dìti základní Sníená výka sedadla - výka 32 cm. Lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. B511 - lavièka pro dìti s opìradlem Sníená výka sedadla - výka 32 cm, výka opìradla 64 cm. Lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. B512 - lavièka pro dìti s opìradlem a háèky na kabáty Sníená výka sedadla - výka 32 cm, výka opìradla 64 cm. Lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. Serie children Benches with lowered seat height are designed according to children needs. B510 - bench for children, basic. Lowered seat height - the height of 32 cm. The benches are manufactured with the length from 80 cm to 150 cm. B511 - bench for children with a backrest Lowered heat height - the height of 32 cm, the backrest height of 64 cm. The benches are manufactured with the length from 80 cm to 150 cm. B512 - bench for children with a backrest and hooks for coats Lowered seat height - the height of 32 cm, the backrest height is 64 cm. The benches are manufacture

 Open the catalog to page 1

All Frajt s.r.o. catalogs and technical brochures

 1. A105/40

  4 Pages

 2. A109/40

  4 Pages

 3. A112L/40

  2 Pages

 4. A112L/40

  2 Pages

 5. A114/60

  3 Pages

 6. A300

  2 Pages

 7. S300 – glass

  4 Pages

 8. Coin lock Ojmar

  1 Pages

 9. SUNBEDS

  2 Pages

 10. Glass locker

  5 Pages

 11. Wet Room Doors

  1 Pages

 12. Washbasin Slabs

  1 Pages

 13. Benches

  4 Pages

 14. Toilet cubicle

  6 Pages