video corpo

Benches – Children
1Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

Benches – Children - 1

VYBAVENÍ PRO ŠATNY LOCKER ROOM EQUIPMENT DĚTSKÉ SERIE CHILDREN Øada dìti Lavièky se sníenou výkou jsou uzpùsobeny potøebám dìtem kolního vìku. B510 - lavièka pro dìti základní Sníená výka sedadla - výka 32 cm. Lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. B511 - lavièka pro dìti s opìradlem Sníená výka sedadla - výka 32 cm, výka opìradla 64 cm. Lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. B512 - lavièka pro dìti s opìradlem a háèky na kabáty Sníená výka sedadla - výka 32 cm, výka opìradla 64 cm. Lavièky se vyrábí v délkách od 80 cm do 150 cm. Serie children Benches with lowered seat height are designed according to children needs. B510 - bench for children, basic. Lowered seat height - the height of 32 cm. The benches are manufactured with the length from 80 cm to 150 cm. B511 - bench for children with a backrest Lowered heat height - the height of 32 cm, the backrest height of 64 cm. The benches are manufactured with the length from 80 cm to 150 cm. B512 - bench for children with a backrest and hooks for coats Lowered seat height - the height of 32 cm, the backrest height is 64 cm. The benches are manufacture

Open the catalog to page 1

All Frajt s.r.o. catalogs and technical brochures

  1. Glass Facade

    2 Pages

  2. SUNBEDS

    2 Pages

  3. Benches

    4 Pages